HIGHLIGHT CINEMA

พารากอน ซีนีเพล็กซ์

สุดยอดวิจิตรทัศน์แห่งวัฒนธรรมบันเทิง สัมผัสโรงภาพยนตร์เหนือระดับกับ 16 โรงภาพยนตร์ ยิ่งใหญ่ระดับโลก ตระการตา หรูหราเกินจินตนาการ

กรุงเทพฯ ในเมือง

กรุงเทพฯ ตอนเหนือ

กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก

กรุงเทพฯ ฝั่งธนบุรี

กรุงเทพฯ-ปทุมธานี

กรุงเทพฯ-นนทบุรี

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคตะวันตก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก