เมเจอร์ ซีนีมา บิ๊กซี มหาชัย 2

ที่อยู่

อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 67/534 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

เวลาทำการ

การเดินทาง

Map