ซีคอน ซีนีเพล็กซ์

0-2322-1805

ที่อยู่

904 หมู่ 6 ชั้น4 ซีคอนสแควร์ , ถนน ศรีนครินทร์, แขวงหนองบอน , เขตประเวศ , กรุงเทพ 10250

เวลาทำการ

Mon - Fri 10.30 A.M. - 09.30 P.M. /Sat - Sun 10.00 A.M. - 09.30 P.M.

การเดินทาง

Map