เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซี บ้านไผ่

043-274429

ที่อยู่

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี บ้านไผ่ อาคารศูนย์การค้า บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 100 หมู่ 6 อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110

เวลาทำการ

08.00 A.M. - 11.00 P.M.

การเดินทาง

Map