เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โรบินสัน กำแพงเพชร

ที่อยู่

อาคารศูนย์การค้าโรบินสัน เลขที่ 651/1 ถนนเจริญสุข ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000

เวลาทำการ

การเดินทาง

Map