เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส พิจิตร

ที่อยู่

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัส พิจิตร อาคารเทสโก้ โลตัส เลขที่ 122 หมู่ 8 ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000

เวลาทำการ

การเดินทาง

Map