เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซี ลาดยาว  

ที่อยู่

อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 99/19 หมู่ที่ 6 ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150

เวลาทำการ

การเดินทาง

Map