เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซี โคราช 2

044375952

ที่อยู่

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี โคราช 2 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 103ถนนปักธงชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนคราชสีมา 30000

เวลาทำการ

การเดินทาง

Map