จันทบุรี ซีนีเพล็กซ์

ที่อยู่

อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล จันทบุรี เลขที่ 199 หมู่ที่ 7 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107545000225

เวลาทำการ

การเดินทาง

Map