เมเจอร์ ซีนีมา โลตัส สระบุรี

ที่อยู่

บริษัทอีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัส สระบุรี 91/3 ถ.มิตรภาพ ตำบาลปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี 18000

เวลาทำการ

การเดินทาง

Map