เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซี วิเชียรบุรี

ที่อยู่

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี วิเชียรบุรี อาคารศูนย์การค้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130

เวลาทำการ

การเดินทาง

Map