เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส จะนะ

074-207222

ที่อยู่

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัส จะนะ อาคารศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส เลขที่ 157/4 หมู่ 5ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 โทร 074-207222

เวลาทำการ

การเดินทาง

Map