อีสต์วิลล์ ซีนีเพล็กซ์

02-5536169

ที่อยู่

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ เลขที่ 69, 69/1-2 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

เวลาทำการ

10.30 A.M. - 11.00 P.M.

การเดินทาง

Map