อีจีวี บิ๊กซี บ้านดุง

ที่อยู่

บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี บ้านดุง อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 500 หมู่ที่ 9 ถนนบริบาลดำริ ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190

เวลาทำการ

การเดินทาง

Map