เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซี ปทุมธานี

ที่อยู่

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี ปทุมธานี อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 41/10 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

เวลาทำการ

การเดินทาง

Map