เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์โลตัส สามพราน

034-964984

ที่อยู่

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัส สามพราน อาคารศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส เลขที่ 20/10 หมู่ 1ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73000

เวลาทำการ

การเดินทาง

Map