เมเจอร์ สุรินทร์ พลาซ่า

ที่อยู่

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) สาขาสุรินทร์ อาคารศูนย์การค้า สุรินทร์ พลาซ่า เลขที่ 101 ถ.หนองดุม ตำบลในเมือง อ.เมือง จังหวัดสุรินทร์ 3200

เวลาทำการ

การเดินทาง

Map