เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ แจ่มฟ้า ลำพูน

ที่อยู่

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) สาขาแจ่มฟ้า ลำพูน ศูนย์การค้าแจ่มฟ้า ช็อปปิ้ง มอลล์ เลขที่ 179/1 หมู่ที่ 5ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000

เวลาทำการ

การเดินทาง

Map