เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซี ราชบุรี

032-328171

ที่อยู่

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี ราชบุรี อาคารศูนย์การค้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 534 หมู่ 1 ตำบลโคกเหนือ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000

เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ 10.30 น. - 21.00 น. / เสาร์-อาทิตย์ 09.30 น. - 21.00 น.

การเดินทาง

Map