เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซี วังน้ำเย็น

ที่อยู่

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี วังน้ำเย็น อาคารศูนย์การค้า บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 916 หมู่ 1 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210

เวลาทำการ

การเดินทาง

Map