เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซี สิชล

075-535270

ที่อยู่

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี สิชล อาคารศูนย์การค้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 205/3หมู่ 1 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120

เวลาทำการ

การเดินทาง

Map