เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางกะดี

ที่อยู่

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัส บางกะดี อาคารศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส เลขที่ 204 หมู่ที่ 5 ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

เวลาทำการ

การเดินทาง

Map