เมเจอร์ ซีนีมา บิ๊กซี ติวานนท์

ที่อยู่

อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 5 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

เวลาทำการ

การเดินทาง

Map