โคราช ซีนีเพล็กซ์

044-288-288

ที่อยู่

1242/2 ถนน มิตรภาพ , อ.เมือง , นครราชสีมา 30000

เวลาทำการ

Mon - Fri 10.30 A.M. - 09.00 P.M. /Sat - Sun 10.00 A.M. - 09.00 P.M.

การเดินทาง

Map