เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซี เชียงราย               

ที่อยู่

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี เชียงราย อาคารบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 58 หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

เวลาทำการ

การเดินทาง

Map