เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซี ลพบุรี

036-784-385

ที่อยู่

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี ลพบุรี อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 2 หมู่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ 10.30 น. - 21.00 น. / เสาร์-อาทิตย์ 09.30 น. - 21.00 น.

การเดินทาง

Map