เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซี ชัยภูมิ

ที่อยู่

อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000

เวลาทำการ

การเดินทาง

Map