เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส ยโสธร

ที่อยู่

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัส ยโสธร อาคารศูนย์การค้า เทสโก้ โลตัส เลขที่ 437 หมู่ที่ 10 ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000

เวลาทำการ

การเดินทาง

Map