เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส เดชอุดม

ที่อยู่

อาคารศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส เลขที่ 429 หมู่ที่ 19 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160

เวลาทำการ

การเดินทาง

Map