HIGHLIGHT CONTENT

VESPER เมื่อโลกถึงยุคล่มสลาย และมนุษย์ต้องเอาชีวิตให้รอดจากความโหดร้าย

  • 831
  • 20 ก.ย. 2022

เรื่องราวในภาพยนตร์อยู่ในช่วงยุคมืดยุคใหม่ มนุษยชาติพยายามที่จะป้องกันวิกฤตด้านระบบนิเวศโดยลงทุนมหาศาลไปกับเทคโนโลยีทางพันธุศาสตร์ แต่ความพยายามนั้นกลับล้มเหลว ไวรัสและสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมจำนวนมหาศาลถูกปล่อยออกสู่ธรรมชาติ ฆ่าล้างประชากรมนุษย์ สัตว์ และพืชที่กินได้จำนวนมาก และทำให้หลายพื้นที่กลายเป็นระบบนิเวศแบบใหม่ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ กลุ่มผู้มีอำนาจผลักดันให้เกิดเมืองที่ชื่อว่า ‘ซิทาเดล’ ขึ้นมา ซึ่งเป็นเมืองที่มีข้อได้เปรียบจากความก้าวหน้าล่าสุดด้านชีววิทยาสังเคราะห์ คนงานในซิทาเดลประกอบด้วยพวก ‘Jugs’ ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นมาให้มีลักษณะคล้ายคลึงกับมนุษย์แต่มีความสามารถทางสติปัญญาที่จำกัด ประชากรที่เหลือต้องขวนขวายเอาชีวิตรอดในสภาพแวดล้อมอันโหดร้ายและแห้งแล้ง ต้องอาศัยอยู่ในชุมชนเล็ก ๆ ที่แยกตัวออกมา ต่อสู้กับไวรัส เชื้อโรคและความยากจน พวกเขาเก็บสะสมพลังงานเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่สามารถเก็บได้จากเหล่าสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมขนาดเล็ก

อย่างไรก็ตามปริมาณพลังงานที่มีก็แทบไม่เพียงพอต่อการใช้งานเพียงเล็กน้อยในแต่ละวัน เช่น ไม่มีพลังงานเพียงพอสำหรับใช้ในยานพาหนะและเครื่องจักรขนาดใหญ่ ผลคือเครื่องจักรและรถยนต์เหล่านี้ค่อย ๆ ผุพังลงอย่างช้า ๆ ตามผืนป่า ปลดปล่อยบรรยากาศแห่งความโศกเศร้าปกคลุมไปทั่วพื้นที่อันแห้งแล้งนี้ ในขณะที่ฝูงโดรนบินข้ามฟ้าไปมาเพื่อขนส่งสิ่งของภายในซิทาเดล การแพร่กระจายของเชื้อราและเชื้อโรคที่ดัดแปลงพันธุกรรมได้ทำลายความสมดุลทางธรรมชาติของระบบนิเวศโลก แมลงและไวรัสกลายพันธุ์ที่ทนทานต่อยาฆ่าแมลงและสารเคมีทุกชนิดทำให้การปลูกพืชไว้ประกอบอาหารเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ มีเพียงเมล็ดพันธุ์ที่ตัดแต่งทางพันธุกรรมซึ่งจดสิทธิบัตรจากซิทาเดลเท่านั้นที่สามารถเจริญเติบโตได้ในเงื่อนไขทางสิ่งแวดล้อมแบบใหม่นี้

แต่การจะเข้าไปยังซิทาเดลไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผู้ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในซิทาเดล ซิทาเดลจะแลกเปลี่ยนจำนวนเมล็ดพันธุ์อย่างจำกัดกับเลือดของเด็กที่เกิดนอกซิทาเดล ซึ่งเลือดนี้สามารถผลิตฮอร์โมนที่จำเป็นสำหรับพวกเขาได้ อย่างไรก็ตามคนส่วนมากเอาชีวิตรอดจากการกินแมลงที่เลี้ยงในบ้าน และกินรากไม้ที่ไม่ได้จดสิทธิบัตรอันไร้รสชาติ นอกจากอาหารและพลังงานที่ขาดแคลนแล้ว คนที่อาศัยอยู่ในเศษซากพื้นที่ชนบทนี้ยังต้องเผชิญกับไวรัสลึกลับที่กลายร่างเหยื่อของมันให้เป็น “Pilgrims” ผู้ต้องเดินทางร่อนเร่ไปทั่วโลกที่ถูกทิ้งร้างนี้ไม่มีวันหยุดจนกว่าพวกเขาจะตายจากความเหนื่อยล้า

ฝ่าโลกเหนือโลก

  • 06 October 2022
  • Adventure / วิทยาศาสตร์ /
  • 114 นาที
15+