HIGHLIGHT CONTENT

สำรวจจุดจอด "รถให้บริการสุขา" รอบบริเวณงานพระราชพิธี

  • 10,200
  • 16 ต.ค. 2017

 

12 จุดจอดรถให้บริการสุขา รอบมณฑลพิธีท้องสนามหลวง

อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

 


ภาพจาก Facebook Page: ศูนย์อำนวยการเดินทางพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพฯ กระทรวงคมนาคม

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์อำนวยการเดินทางพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ กระทรวงคมนาคม

Call Center 1356

Facebook Page: https://www.facebook.com/Rccmot/

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง