HIGHLIGHT CONTENT

หมายกำหนดการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 | วันที่ 5 พฤษภาคม

  • 5,642
  • 02 พฤษภาคม 2019

เวลา 09.00 น. 
พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธยและสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ เลี้ยงพระ เทศน์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

เวลา 16.30 น. 
เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค จากพระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง