HIGHLIGHT CONTENT

หมายกำหนดการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 | วันที่ 6 พฤษภาคม

  • 13,145
  • 02 พฤษภาคม 2019

เวลา 16.30 น.
เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล

เวลา 17.30 น. 
เสด็จออกให้ทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

 

หลอกโลกให้รู้จักรัก

  • 25 December 2014
  • Adventure / ชีวิต /
  • 110 นาที
15+

ข่าวที่เกี่ยวข้อง