HIGHLIGHT CONTENT

ขอเชิญชมการแสดงแปรอักษรถวายราชสดุดีจักรีวงศ์ Light & Sound เฉลิมพระเกียรติ

  • 6,159
  • 03 พฤษภาคม 2019

นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ได้กล่าวว่า สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)ได้คิดค้นและพัฒนาซอฟแวร์การสั่งงานอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เพื่อแปรอักษร โดยคนไทยได้สำเร็จ ดังนั้นในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในครั้งนี้
จึงได้แปรอักษรถวายราชสดุดีจักรีวงศ์ Light & Sound เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก
โดยจะนำโดรนที่สร้างและพัฒนาซอฟแวร์ขึ้นเอง จำนวนรวมทั้งสิ้น ๓๐๐ ลำ โดยแบ่งการขึ้นบินเป็น ๒ ชุด ชุดใหญ่ จำนวน ๑๖๗ ลำ และชุดเล็ก จำนวน ๖๘ ลำ สลับกันขึ้นบินแปรขบวนและไล่เรียงแสงสีบนท้องฟ้าอย่างเป็นระเบียบแปรอักษร
 
ซึ่งจะมีการซ้อมใหญ่ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และแสดงจริงในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณท้องสนามหลวง
โดยจะเริ่มบินชุดใหญ่ อากาศยานโดรนจำนวน ๑๖๗ ลำ เวลา ๑๙.๐๐ น ใช้เวลาในการบิน ๘.๑๖ นาที
โดยจะแปรเป็นรูปร่างต่าง ๆ จำนวน ๗ แบบไล่เรียงมาดังนี้ 
๑. รูปแผนที่ประเทศไทย
๒. รูปธงชาติไทย
๓. อักษรคำว่า "ราชวงศ์จักรี"
๔. เลข ๑๐ ไทย
๕. พระปรมาภิไธยย่อ วปร
๖. รูปพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ ๑๐
๗. อักษรคำว่า "ทรงพระเจริญ" จากนั้นนำเครื่องลงจอด

และขึ้นบินชุดเล็ก อากาศยาน โดรนจำนวน ๖๘ ลำ ใช้เวลา ๗.๐๓ นาที โดยจะบินเป็นรูปร่างต่าง ๆ จำนวน ๓ แบบดังนี้ คือ 
๑. รูปแผนที่ประเทศไทย
๒. รูปช้าง
๓. รูปดอกราชพฤกษ์
จากนั้นนำเครื่องลงจอด
ทั้งนี้ นายพิศิษฐ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า อยากขอเชิญประชาชนมาร่วมชมพระบารมี และถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง