HIGHLIGHT CONTENT

จุดจอดรถ 27 แห่ง เพื่อเชื่อมโยงรถ Shuttle Bus 11 เส้นทาง เข้าสู่บริเวณพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  • 5,034
  • 03 พฤษภาคม 2019

จุดจอดรถ 27 แห่ง เพื่อเชื่อมโยงรถ Shuttle Bus 11 เส้นทาง

เข้าสู่บริเวณพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
การอำนวยความสะดวกจุดจอดรถ 27 แห่งรอบกรุงเทพมหานคร และในเขตกรุงเทพมหานคร ชั้นใน
เพื่อเชื่อมโยงรถ Shuttle Bus 11 เส้นทาง เข้าสู่บริเวณพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง