HIGHLIGHT CONTENT

เหตุการณ์ใน 'สี่แผ่นดิน' เมื่อครั้งพระเจ้าแผ่นดิน เสด็จสวรรคต ลมหนาวในเดือนตุลาคมหยุดนิ่ง

  • 25,426
  • 16 ต.ค. 2017

ลมหนาวในเดือนตุลาคมหยุดนิ่ง... เหตุการณ์ใน 'สี่แผ่นดิน'
เมื่อครั้ง ร.๕ เสด็จสวรรคต 

 

 

สี่แผ่นดิน บทประพันธ์สี่แผ่นดินของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นบทประพันธ์ที่สะท้อนภาพวัฒนธรรม สังคม วิถีชีวิตในยุครัตนโกสินทร์ ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว - รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ซึ่งในแต่ละช่วงของเปลี่ยนผ่านแผ่นดิน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ได้บรรยายเหตุการณ์ไว้อย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะช่วงรัชกาลที่ ๕ เสด็จสวรรคต ในเดือนตุลาคม มีบรรยากาศคล้ายกับเหตุการณ์ที่คนไทยสูญเสียในหลวง รัชกาลที่ ๙ วันนี้เราเลยขอนำคลิปส่วนหนึ่งของละครสี่แผ่นดินมาให้ได้ชมกัน เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 

 

"วันนั้นอากาศมืดครึ้มไปทั่ว ไม่มีแสงแดด ทำให้ดูครึ้ม เยือกเย็น ลมเหนือที่เริ่มจะพัดในเดือนตุลาคมหยุดนิ่ง ในวันนั้นแม้ใบไม้สักใบก็ไม่มีกระดิก เสียงนกเล็กๆที่เคยร้องอยู่ตามพุ่มไม้ก็เงียบหาย ธรรมชาติทั่วกรุงเทพดูเหมือนจะแสดงความโศกสลด ความวิปโยคอันยิ่งใหญ่  ชีวิตที่ได้ผ่านมาทั้งหมดดูนานหนักหนา แต่เหตุการณ์วันนี้ ก็เหมือนหลักบอกระยะทางแห่งชีวิต ว่าได้ผ่านพ้นไปอีกระยะหนึ่งแล้ว ระยะต่อไปจะเป็นอย่างไรนั้นดูมืดเหมือนกับความมืดที่กั้นกางอยู่ข้างหน้า..." (สี่แผ่นดิน | มรว.คึกฤกธิ์ ปราโมช) 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง