HIGHLIGHT CONTENT

ตามรอยเท้าพ่อ เที่ยวโครงการในพระราชดำริที่แหลมผักเบี้ย เพชรบุรี

  • 8,122
  • 01 พ.ย. 2016

  ตามรอยเท้าพ่อ เที่ยวโครงการในพระราชดำริที่แหลมผักเบี้ย เพชรบุรี 
 

 

• โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
โครงการที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานพระราชดำริให้ จัดทำระบบจัดการสิ่งแวดล้อม และบำบัดน้ำเสีย โดยอาศัยวิธีธรรมชาติ

 

 

 

ซึ่งปัจจุบัน โครงการในพระราชดำริ แหลมผักเบี้ย ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้ แต่ยังมีพื้นที่ส่วนของป่าชายเลนกว้างใหญ่ที่ทอดยาวลงไปถึงชายทะเล อันเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ชายเลนทั้งนก ปูสี และพืชไม้อย่างแสม โกงกาง พื้นที่ของโครงการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ บ่อบำบัดน้ำเสีย ที่จะมีลักษณะเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ มีนกหลายชนิดเข้ามาอยู่อาศัย และพื้นที่ของป่าชายเลน จะมีสะพานไม้เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติทอดยาวลงไปหลายกิโลเมตรสุดทางที่ชายทะเล ที่ตรงนี้คือปอดอันบริสุทธิ์ของพื้นที่ด้วย 

 

 

 

 

 ทั้งนี้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นอกจากจะสร้างคุณูปการต่อประเทศชาติ ฟื้นคืนชีวิตให้กับปวงชนชาวไทย ได้อยู่ดีมีสุขใต้ร่มพระบารมี ยังเป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้เพื่อให้คนไทยได้เจริญรอยตามพระยุคลบาท ที่ทรงแนะแนวทางเพื่อสร้างความเป็นอยู่แบบพึ่งพาตัวเองตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง ลดการทำลายระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม

 


•  โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริ  ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ตั้งอยู่ที่ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยพระองค์ทรงเล็งเห็นว่า สัตว์ทะเลในน่านน้ำเริ่มมีจำนวนลดลงและการออกเรือของชาวประมงแต่ละครั้งเริ่มไม่คุ้มทุน จึงมีพระราชดำริให้แก้ไขปัญหานี้ ให้ชาวประมงหันมาทำประมงทางเลือก และทำฟาร์มชายฝั่งทะเล ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้านต้นทุนการทำมาหากิน  

ในโครงการนี้จะมีการจำลองการทำฟาร์มทะเล เพื่อหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตชาวประมง รวมถึงมีศูนย์เพาะพันธ์ สาหร่ายพวงองุ่น ที่สามารถทำรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ได้อีกด้วย  ซึ่งเราสามารถติดต่อเข้าไปศึกษาเรียนรู้วิธีการทำได้ มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด

 

 

•  สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง :: การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วาฬบรูด้า  ที่ แหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี 
ในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม ที่บริเวณ ปากอ่าวตัว ก. จะพบวาฬบรูด้าออกมาหากินในพื้นที่ ทางชาวบ้านจึงได้มีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นการท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศ วาฬบรูด้า ด้วยการพาล่องเรือไปกลางทะเลบางตะบูน แหลมผักเบี้ย เพื่อชมวาฬบรูด้า สัตว์คู่ท้องทะเลที่มีมายาวนาน สำหรับนักท่องเที่ยวท่านใดที่สนใจหรือต้องการล่องเรือชมวาฬบรูด้า สามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลได้ที่ นายมนู อรัญพันธ์ ประธานชมรมวาฬบรูด้าแหลมผักเบี้ย หมายเลขโทรศัพท์ 081-8564939 หรือติดต่อ ททท.สำนักงานเพชรบุรี

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง