HIGHLIGHT CONTENT

พระมหาชนก พระราชนิพนธ์แห่งธรรมราชา สู่แอนิเมชั่นแห่งความพากเพียร

  • 65,286
  • 01 ต.ค. 2017

พระมหาชนก พระราชนิพนธ์แห่งธรรมราชา สู่แอนิเมชั่นแห่งความพากเพียร

 

  

 

 

พระมหาชนก เป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งดัดแปลงมาจากทศชาติชาดกของพระโพธิสัตว์ โดย ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ทรงสนพระราชหฤทัยค้นคว้าและแปล เพื่อความเข้าใจง่าย นอกจากนี้ยังมีแผนที่ฝีพระหัตถ์แสดงทิศทางลม จุดอัปปางของเรือ โดยอาศัยข้อมูลทางโหราศาสตร์ ภูมิศาสตร์

 

 

บทพระราชนิพนธ์พระมหาชน ได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกในปี ๒๕๓๙ และถ่ายทอดสู่รูปแบบการ์ตูน ในปี ๒๕๔๒ โดยมี ชัย ราชวัตร เป็นผู้วาดภาพการ์ตูนประกอบ โดยจุดไฮไลท์ของพระราชนิพนธ์เรื่องนี้ อยู่ในช่วงต้นของเรื่อง เมื่อเรือสำเภาอัปปางกลางทะเล ในขณะที่คนอื่นไม่ประคองสติพากันจมน้ำทะเลตาย แต่พระมหาชนกกลับว่ายน้ำด้วยความเพียร ๗ วัน ๗ คืนแม้มองไม่เห็นฝั่ง จนกระทั่งนางมณีเมขลาผู้ดูแลมหาสมุทรได้เข้ามาช่วยเหลือ กลายเป็นบทสนทนาที่น่าประทับใจ 

 

 

"ดูก่อนเทวดา ผู้ใดรู้แจ้งว่าการงานที่ทำจะไม่ลุล่วงไปได้จริงๆ
ชื่อว่าไม่รักษาชีวิตของตน ถ้าผู้นั้นละความเพียรในฐานะเช่นนั้นเสีย ก็จะพึงรู้ผลแห่งความเกียจคร้าน
ดูก่อนเทวดา คนบางพวกในโลกนี้เห็นผลของความประสงค์ของตนจึงประกอบการงานทั้งหลาย
การงานเหล่านั้นจะสำเร็จหรือไม่ก็ตาม
ดูก่อนเทวดา ท่านก็เห็นผลแห่งกรรมประจักษ์แก่ตนแล้วมิใช่หรือ
คนอื่นๆ จมในมหาสมุทรหมด เราคนเดียวยังว่ายข้ามอยู่
และได้เห็นท่านมาสถิตอยู่ใกล้ๆเรา เรานั้นจักพยายามตามสติกำลัง
จักทำความเพียรที่บุรุษควรทำ ไปให้ถึงฝั่งแห่งมหาสมุทร"
(พระมหาชนก)

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง