HIGHLIGHT CONTENT

หาชมยาก "จาริกานุสร” ภาพยนตร์แห่งความทรงจำ เมื่อครั้งในหลวง รัชกาลที่๙ เสด็จฯ อเมริกา

  • 43,456
  • 02 พ.ย. 2016

หาชมยาก "จาริกานุสร”  ภาพยนตร์แห่งความทรงจำ เมื่อครั้งในหลวง รัชกาลที่๙ เสด็จฯ อเมริกา 

 

 

ที่มา Film Archive Thailand (หอภาพยนตร์)

ภาพยนตร์สารคดีพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้รับการสร้างขึ้นในวาระที่ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๒๕ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นภาพยนตร์บันทึกเหตุการณ์พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาเป็นทางการครั้งแรก หลังจากครองราชย์สมบัติ ที่นอกจากเพื่อเป็นการเจริญพระราชไมตรีกับสหรัฐอเมริกาแล้ว ยังทรงมีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จ ฯ ทอดพระเนตรกิจการและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนอเมริกัน และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการเสด็จ ฯ เยือนสถานที่พระราชสมภพของพระองค์

ภาพยนตร์เรื่องนี้ เป็นภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๙

พ.ศ. ๒๕๑๔
ความยาว ๒๘ นาที ฟิล์ม ๑๖ มม. / สี / เสียง
อำนวยการสร้าง สำนักข่าวสารอเมริกัน กรุงเทพฯ
สร้าง เทพพนมภาพยนตร์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง