คลิปควรดู สาธิตวิธีการถวายดอกไม้จันทน์ทั้งในจุดถวายตามซุ้ม และตามวัด

 

คลิปควรดู สาธิตวิธีการถวายดอกไม้จันทน์ทั้งในจุดถวายตามซุ้ม และตามวัด

 

                เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทางรัฐบาลได้จัดให้มีจุดถวายดอกไม้จันทน์เพื่อรองรับประชาชนที่ต้องการจะเข้าร่วมถวายดอกไม้จันทน์เป็นจำนวนหลายจุด (อ่านเพิ่มเติม >> จุดถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙) โดยลำดับการถวายดอกไม้จันทน์ในพิธ๊ดังกล่าวนี้มีขั้นตอนหลายประการที่ประชาชนควรทราบ ดังต่อไปนี้

 

การสาธิตพิธีวางดอกไม้จันทน์ตามวัด

 

การสาธิตพิธีวางดอกไม้จันทน์ตามซุ้ม

 

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram