HIGHLIGHT CONTENT

จัดระเบียบเข้ากราบพระบรมศพ วันละ 5 จังหวัด จังหวัดละ 750 คน จัดเต๊นท์ เก้าอี้ให้นั่งรอ

  • 49,302
  • 26 ต.ค. 2016

จัดระเบียบเข้ากราบพระบรมศพ วันละ 5 จังหวัด
จังหวัดละ 750 คน จัดเต๊นท์ เก้าอี้ให้นั่งรอ 

 

 

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เปิดเผยว่า สำหรับในเรื่องการเดินทางของพี่น้องประชาชนที่เดินทางเข้ามาอยู่ในกรุงเทพฯนั้น กรุงเทพมหานครก็จะดูแลพี่น้องประชาชนให้สะดวกสบายตามอัตภาพ ซึ่งในขณะนี้ได้มีพี่น้องชาวไทยเข้ามาลงนามแสดงความอาลัยมากขึ้นทุกวัน และในวันที่ 29 ต.ค. 59 ทางสำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้าไปกราบพระบรมศพได้ในตั้งแต่เวลา 08.00-21.00 น. โดยกระทรวงมหาดไทยได้จัดคิวให้พี่น้องประชาชนในต่างจังหวัดเข้ามากราบพระบรมพศพวันละ 5 จังหวัด จังหวัดละ 750 คน เมื่อรวมกับประชาชนในกรุงเทพฯ และผู้ที่เดินทางมาเองจากต่างจังหวัด ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนมาก ทั้งนี้กรุงเทพมหานครก็ได้เตรียมการจัดสถานที่รองรับ โดยประสานกับกองทัพบก กองทัพภาคที่ 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจนครบาล และกระทรวมหาดไทย ซึ่งจะร่วมดูแลในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ส่วนในยามค่ำคืนนั้นก็จะมีเทศกิจ ตำรวจ อาสาสมัคร และสารวัตรทหารตรวจความเรียบร้อยทั่วบริเวณสนามหลวง

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวต่อไปว่า ในส่วนการคัดแยกขยะนั้นกรุงเทพมหานครได้ตั้งจุดคัดแยกขยะไว้ด้วยกันทั้งหมด 10 จุด โดยจะมีเจ้าหน้ากทม. และน้องๆ จิตอาสายืนให้คำแนะนำพี่น้องประชาชนในการคัดแยกขยะ เพื่อจะสร้างความคุ้นเคยและปลูกจิตสำนึกให้พี่น้องประชาชน ในส่วนการแจกบัตรคิวนั้น เป็นหน้าที่ของกองทัพภาคที่ 1 ซึ่งกรุงเทพมหานคร ก็จะจัดเต๊นท์ และเก้าอี้สำหรับนั่งรอคิวก่อนเข้าไปยังพระบรมมหาราชวัง จำนวน 1,800 ตัว และด้านหลังจะมีเต้นท์สำหรับยืนรอซึ่งสามารถรองรับประชาชนได้อีก 1,300 คน นอกจากนี้กรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนอย่าได้นำรถส่วนตัวเข้ามาในพื้นที่สนามหลวง เพราะจะทำให้จราจรติดขัด ซึ่งรัฐบาลได้มอบหมายให้กรุงเทพมหานครประสานกับกระทรวงคมนาคม และกองทัพ ในการจัดรถบริการประชาชนในจุดต่างๆ ไว้อย่างทั่วถึง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง