HIGHLIGHT CONTENT

เตรียมเปิดให้แลกธนบัตรที่ระลึก 2 แบบ เพิ่ม แบบละ 9 แสนฉบับ

  • 55,316
  • 31 ต.ค. 2016

นายวรพร ตั้งสง่าศักดิ์ศรี ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ตามที่มีประชาชนจำนวนมากสอบถามเกี่ยวกับการจ่ายแลกธนบัตรที่ระลึกนั้น

ธปท. ขอเรียนชี้แจงว่า ปัจจุบัน ธปท. ยังมีธนบัตรที่ระลึกที่สามารถจัดสรรให้กับธนาคารพาณิชย์และธนาคารออมสิน เพื่อจ่ายแลกให้กับประชาชนได้อีก 2 แบบ คือ

1. บัตรธนาคารเนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา หกสิบบริบูรณ์ 5 ธันวาคม 2530 ชนิดราคา 60 บาท จำนวน 9 แสนฉบับ

 

2. ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธนบัตรไทย (ปี 2545) ชนิดราคา 100 บาท จำนวน 9 แสนฉบับ

 

เนื่องจากธนบัตรมีจำนวนจำกัด ธปท. จึงได้ขอความร่วมมือจากธนาคารต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรรธนบัตรให้กระจายธนบัตรแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ ธนาคารแต่ละแห่งจะเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง