HIGHLIGHT CONTENT

3 วันนี้เท่านั้น!! 5-7 มิ.ย.นี้ สมาชิก M GEN ทุกประเภท ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ Wonder Woman ในระบบ IMAX หรือ 4DX ทุกสาขา ซื้อ 1 ฟรี 1 ที่นั่ง ทันที

  • 65,899
  • 05 มิ.ย. 2017

 

สิทธิพิเศษ 5 - 7 มิ.ย. นี้ ผู้ถือบัตร M GEN ทุกประเภท
ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ Wonder Woman ในระบบ IMAX หรือ 4DX ทุกสาขา
ซื้อ 1 ฟรี 1 ที่นั่ง ทันที!!
(ยกเว้นที่นั่งประเภทโซฟา)
 
เงื่อนไขร่วมโปรโมชั่น:
· สมาชิก M GEN ทุกคลับสามารถรับสิทธิ์ โดยการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ที่ Counter Box Office เท่านั้น!
· สมาชิก 1 ท่าน สามารถใช้สิทธิ์ได้ 1 ครั้ง
· ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่ 5 มิถุนายน – 7 มิถุนายน 2560
· โปรโมชั่นนี้สามารถใช้สิทธิ์ได้ที่โรงภาพยนตร์ IMAX และ 4DX ทุกสาขา
 
สาขาที่ร่วมโปรโมชั่น:
ทุกสาขาที่มีระบบฉาย IMAX และ 4DX
 
ระยะเวลาโปรโมชั่น :
5 มิถุนายน – 7 มิถุนายน 2560