HIGHLIGHT CONTENT

หนังสือสัญญาระหว่าง ‘นาย’ กับ ‘บ่าว’ ใน Fifty Shades ลงนามยินยอม?

  • 108,659
  • 07 ก.พ. 2017

 

ในภาพยนตร์ fifty shades of grey มีส่วนหนึ่งที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากนั่นคือสัญญาระหว่างมิสเตอร์เกรย์กับแอนาสเตเซีย สติล ว่าด้วยความสัมพันธ์ที่มีกฎเหล็กชวนเสียว ก่อนที่เราจะไปสัมผัสอีกด้านของสีเทา ใน fifty shades darker เราขอพาทุกคนไปย้อนอ่านข้อตกลงนายกับบ่าวในภาคแรกกันก่อนดีกว่า 

 

สัญญา

 

ข้อความต่อไปนี้คือสัญญาที่ผูกมัดระหว่างบุคคลที่เป็นนายและบุคคลที่เป็นบ่าว จุดประสงค์หลักของสัญญาฉบับนี้คือเพื่อให้บ่าวได้สำรวจความพึงพอใจทางเพศของตนและข้อจำกัดของตนอย่างปลอดภัย 
ผู้เป็นนายและผู้เป็นบ่าว ตกลงเป็นผู้รับทราบ ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขของสัญญานี้ เป็นการยินยอมร่วมกัน เก็บเป็นความลับและขึ้นอยู่กับข้อจำกัด และมาตรการความปลอดภัยต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญา

• ผู้เป็นบ่าวต้องตกลงยอมรับกิจกรรมทางเพศใดๆ ที่นายเห็นว่าเหมาะสมและ สร้างความพึงพอใจ เว้นแต่ว่าเป็นกิจกรรมที่กำหนดในข้อสัญญาขั้นสูง
• บ่าวจะต้องไม่ดื่มของมึนเมาเกินขนาด สูบบุหรี่หรือว่าเสพยาเพื่อย้อมใจ หรือทำให้ตนเองได้รับอันตรายโดยไม่จำเป็น
• บ่าวจะต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศกับบุคคลอื่น นอกจากนายคนเดียว
• บ่าวจะต้องจัดหายาคุมกำเนิดแบบใช้กิน จากแพทย์ที่นายเลือกหาให้ 
• บ่าวจะรับประทานอาหารสม่ำเสมอ เพื่อบำรุงร่างกายและสุขภาพ ตามรายการอาหารที่ระบุไว้ 
• ผู้เป็นบ่าวจะต้องเชื่อฟังคำสั่งทุกอย่างของผู้เป็นนาย ต้องทำตามด้วยความกระตือรือร้นและไม่ลังเลแต่อย่างใด 
• ผู้เป็นบ่าวจะแตะต้องตัวนายไม่ได้ หากไม่ได้รับอนุญาตจากนายก่อน
• ผู้เป็นบ่าวจะต้องประพฤติตนในลักษณะที่ให้ความเคารพและจะต้องเรียกนายว่า ท่าน หรือ คุณเกรย์ เท่านั้น หรือเรียกในชื่ออื่นตามแต่ที่นายจะสั่ง 
• ผู้เป็นนายมีสิทธิ์ตี ฟาด เฆี่ยน หรือ ลงโทษผู้เป็นบ่าวทางร่างกายตามแต่เห็นสมควร เพื่อจุดประสงค์ในการรักษาวินัย หรือเพื่อความสุขส่วนตัวของนาย

• คำปลอดภัยเหลืองจะถูกนำมาใช้เพื่อบอกนายว่าบ่าวใกล้ถึงขีดจำกัดของตน 
• คำปลอดภัยแดง นายจะต้องหยุดการกระทำทั้งหมดที่ทำอยู่และโดยทันที 
• บ่าวยินยอมถูกพันธนาการ ด้วยการมัด  ผูกตา อุดปาก ผู้เป็นบ่าวยินดีรับความเจ็บปวด 

 

 

แอนาสตาเซียไม่ยินยอมและขอต่อรองดังนี้ 
- ข้อจำกัดขั้นต่ำ กำปั้นยัดทวาร,กำปั้นยัดช่องคลอด,เครื่องหนีบอวัยวะเพศ 
- ข้อจำกัดขั้นสูง เครื่องพันธนาการไม่เอาเทปกาว 

 


 

ฟิฟตี้เชดส์ออฟเกรย์

  • 12 February 2015
  • Adventure / ชีวิต / โรแมนติก /
  • 124 นาที
15+

ข่าวที่เกี่ยวข้อง