HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี - ดู Cinderella ลุ้นบินฟรีพร้อมแพ็คเกจทัวร์ Hong Kong Disney Land

  • 21,944
  • 02 มิ.ย. 2015

เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ชวนคุณดู Cinderella ลุ้นบินฟรี 
ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ - ฮ่องกง
และ Package Tour Hong Kong Disney Land 
พร้อมที่พัก 3 วัน 2 คืน จำนวน 5 รางวัลๆ ละ 2 ท่าน
รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท

 

เงื่อนไขรางวัล

​ • ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ Cinderella ทุก 2 ที่นั่ง ทุกระบบที่มีโปรแกรมเข้าฉาย ที่โรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รับคูปองชิงโชค 1 ใบ
• เริ่มส่งคูปองได้ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2558 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 23.59 น. (ยึดถือเวลาตามนาฬิกาของบริษัทฯ)
​• จับฉลากผู้โชคดีในวันที่ 2 มิถุนายน 2558  ประกาศผล 3 มิถุนายน 2557 ทางwww.majorcineplex.com
​• แพ็คเกจรางวัล ประกอบด้วย 
1.บัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – ฮ่องกง โดยสายการบิน Air Asia จำนวน 2 ที่นั่ง 
2. Package Tour พร้อมห้องพักสำหรับ 2 ท่าน ที่ Hong Kong Disneyland Hotel 3 วัน 2 คืน (Standard Room) จำนวน 1 ห้อง 
3. บัตรสำหรับเล่นเครื่องเล่นที่ Hong Kong Disneyland (One Day Pass) จำนวน 2 ใบ)
​ • ผู้โชคดี 1 ท่าน (ชื่อ-นามสกุล) มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น  และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อ และนามสกุล ตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุไว้ในระบบการลงทะเบียนเท่านั้น โดยที่ผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีผู้โชคดีที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง โดยมีเอกสารรับรองมายืนยันในการรับรางวัล)
​• พนักงานของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทโซนี่ พิคเจอร์ส รีลิสซิ่ง วอลท์ ดิสนีย์ สตูดิโอ (ประเทศไทย) จำกัด / คณะกรรมการดำเนินรายการ พร้อมทั้งครอบครัว ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการและไม่มีสิทธิได้รับรางวัล
​ • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ บริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือ เหตุใดๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
​• ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ตกลงและรับทราบว่า บริษัทฯไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่ใช้เป็นรางวัล ดังนั้น บริษัทฯสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือบริการนั้นทุก กรณี
​• รางวัลนี้ไม่สามารถมอบหรือ โอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น หรือเปลี่ยนรุ่น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
​• หากผู้โชคดีไม่ตกลง ไม่ทำตาม หรือ ผิดข้อตกลงหรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าสละสิทธิ​
• การตัดสินและดุลพินิจใดๆของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

ระยะเวลา

12 มีนาคม - 30 เมษายน 2558

สาขาที่ร่วมรายการ

พา รากอน ซีนีเพล็กซ์, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์, พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์, เมกา ซีนีเพล็กซ์, หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และอีจีวี ทุกสาขาที่ภาพยนตร์เข้าฉาย


รายชื่อผู้โชคดี 5 รางวัล


1.    คุณประภานิช ประภานนท์   โทร. 083-025-15XX
2.    คุณขนิษฐา โพธิ์ประทีป    โทร. 081-985-91XX
3.    คุณวลีพร จิรเวชวงศ์สกุล   โทร. 084-552-44XX
4.    คุณปรียาภรณ์ สุวรรณ   โทร. 082-483-96XX
5.    คุณกรรณิการ์ ธันดา   โทร. 089-110-88XX

การติดต่อรับรางวัล
*เจ้าหน้าที่การตลาด จะทำการติดต่อกลับผู้โชคดีภายใน 7 วัน หลังจากประกาศผล*

 

 

ซินเดอเรลล่า

  • 12 March 2015
  • Adventure / ผจญภัย / ชีวิต /
  • 112 นาที
15+