พิเศษ!! สุด Exclusive Star Wars Collectible Coin Set ราคา 999 บาท จำกัด 250 ชุดเท่านั้น!

02 ธ.ค. 2019

Star Wars Collectible Coin Set จำหน่ายชุดแพ็คเกจเหรียญสะสม Star Wars ราคา 999 บาท จำกัด 250 ชุดเท่านั้น!

ระยะเวลา : เริ่มจำหน่าย 5 ธันวาคม 2562 จนกว่าของจะหมด

สาขาจัดกิจกรรม : พารากอน ซีนีเพล็กซ์ เท่านั้น

รายละเอียด:
ลูกค้าซื้อแพ็คเกจในราคา 999 บาท จะได้รับ 
1. บัตรชมภาพยนตร ์Star Wars: The Rise of Skywalker ระบบปกติ ที่นั่งปกติ จำนวน 1 ที่นั่ง
2. ชดุเหรยีญ SW Collectible Coin Set จำนวน 1 ชุด (support โดย Disney)
3. Popcorn 46 Oz. + Drink 22 Oz. จำนวน 1 ชุด

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram