HIGHLIGHT CONTENT

Krungthai NEXT ชวนดูหนัง เพียง 120 บาท

  • 5,126
  • 04 มี.ค. 2024

Krungthai NEXT ชวนดูหนัง เพียง 120 บาท
จะดูกี่เรื่อง ยังไงก็จ่ายไหว! 


ลูกค้าบัตรธนาคาร Krungthai NEXT ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ราคา 120 บาท ใช้สิทธิ์ผ่าน ช่องทาง Krungthai NEXT (API) โดยกรอกคำว่า NEXT120 เพื่อรับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ผ่านช่องทาง Application Krungthai NEXT (เท่านั้น) 

สิทธิ์เริ่มนับทุกวันจันทร์แรกของสัปดาห์

-  โปรโมชั่นนี้ใช้ได้เฉพาะที่นั่งปกติ ในระบบปกติ เท่านั้น (จำกัดการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ต่อครั้งไม่เกิน 2 ที่นั่ง/ครั้ง (ไม่จำกัดการซื้อต่อวัน)
•  สามารถใช้โปรโมชั่นได้ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2568
•  โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขา ทั่วประเทศ
•  โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้กับการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ล่วงหน้าก่อนวันเข้าฉายได้
•  รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
• จำกัดจำนวน 1,250 สิทธิ์/ สัปดาห์ รวมจำนวน 15,000 สิทธิ์ ตลอดช่วงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย 
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

#Krungthai #กรุงไทย  #Krungthai NEXT #โค้ดส่วนลด #ดูหนัง #Major