HIGHLIGHT CONTENT

ขยายเวลา! Enjoy Movie Back สิทธิพิเศษสำหรับคอหนัง ที่จะทำให้คุณได้ สิทธิ์ดูหนังฟรีสูงสุด 4000บ.

  • 54,347
  • 01 มี.ค. 2017

 

จากความประสบความสำเร็จของโปรโมชั่น Enjoy Movie Back ที่เปิดโอกาสให้คอหนังได้รับ M Cash มูลค่า 3,000 บาท ไว้สำหรับซื้อตั๋วหนัง ป๊อปคอร์น ในโรงหนังเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เพียงแค่สมัครบัตร Citi 

ล่าสุด  Enjoy Movie Back กลับมาอีกครั้งพร้อมสิทธิประโยชน์ให้กับคอหนัง โดยรอบนี้กลับมาให้เลือกถึง 2 รูปแบบให้ได้สมัครกัน แบบที่ 1 เป็น Personal Loan หรือ สินเชื่อบุคคล  และแบบที่ 2 คือ เพียงสมัครบัตร Credit Card & Ready Credit ผ่านทางเว็บไซต์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ตามเงื่อนไขที่ระบุด้านล่างก็ได้รับสิทธิ์ M Cash มูลค่า 3000 บาท 

 

เงื่อนไขโปรแกรม  Personal Loan หรือ สินเชื่อบุคคล

•    สมัครออนไลน์ที่ Link นี้ ตั้งแต่วันที่1 มีนาคม 2560 จนถึงวันที่31 ธันวาคม2560
•    เมื่อสมัครและได้รับการอนุมัติสินเชื่อบุคคลภายในระยะเวลาของโปรแกรม ลูกค้าจะได้รับ Major e-voucher ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 

ลูกค้าสมัครสินเชื่อบุคคลซิตี้วงเงิน

รับMajor Cash Voucher มูลค่า

200,000-299,999 บาท

2,000 บาท

300,000 บาทขึ้นไป

4,000 บาท

 


 

 

 

 

 

•    Major Cash Voucher  ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดได้ และ มีอายุ 1ปี นับจากวันที่ได้รับ และเครดิตนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางธนาคารโปรดติดต่อกับ Major โดยตรงเกี่ยวกับการใช้เครดิตนี้
•    ธนาคารฯ จะดำเนินการส่งMajor Cash Voucher ให้ท่านทางSMS เพื่อใช้งานกับ Major website ภายใน 60 วัน หลังจากตรวจสอบว่ามีการใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามเงื่อนไขแล้ว
•    ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้
•    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครสินเชื่อบุคคลซิตี้ที่ 02-0811234, สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้Major Cash voucher Call Centerที่ 025155555

 

 

 

สมัครบัตรเครดิตซิตี้ และ บัญชีและบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต รับM Cash มูลค่าสูงสุด 3,000 บาท
เมื่อใช้จ่ายครบ 5,000 บาท ภายใน 30วันหลังวันที่ได้รับการอนุมัติบัตร
พร้อมสมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ภายในรอบบัญชีแรก

เงื่อนไขการรับ Major cash card

•    สมัครออนไลน์ที่ Link นี้ เท่านั้น ได้ตั้งแต่ 1 มีนาคม - 31 มกราคม 2561
•    รับ Major cash card มูลค่า 3,000 บาท สำหรับการสมัครบัตรเครดิตซิตี้และบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตพร้อมสมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ภายในรอบบัญชีแรก ซึ่งมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ครบ 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน หลังวันที่ได้รับการอนุมัติบัตร
•    ในกรณีที่บัตรฯ/บัญชีฯของผู้สมัครได้รับการอนุมัติแค่อย่างใดอย่างหนึ่ง ทางธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของกำนัลเพียง ครึ่งเดียว (Major cash card มูลค่า 1,500 บาท) โดยที่ลูกค้าจะต้องมีการใช้จ่ายผ่านบัตรที่ได้รับอนุมัติ 5,000 บาท ภายใน 30 วันหลังวันที่ได้รับการอนุมัติบัตร พร้อมสมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ภายในรอบบัญชีแรก
•    ของกำนัลไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดได้
•    ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์มอบของกำนัลสำหรับการสมัครบัตรหลักและเฉพาะผู้สมัครบัตร/บัญชีฯใหม่เท่านั้น โดยผู้สมัครจะต้องไม่เป็นผู้ถือบัตรฯ/บัญชีฯ ไม่ว่าประเภทใดอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือเป็นผู้ที่ยกเลิกบัตร/บัญชีฯ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน ยกเว้นสมัครบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ และบัตรเครดิตซิตี้รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์สามารถร่วมรายการได้
•    ธนาคารฯ จะดำเนินการจัดส่ง Major cash card ภายใน 90 วัน หลังจากตรวจสอบว่ามีการใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามเงื่อนไขแล้ว
•    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02 081 1515 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้Major Cash voucher Call Centerที่ 025155555

•    ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้