HIGHLIGHT CONTENT

M Pass Reguar Premium บัตรดูหนังแบบ New Normal ดูแบบไร้ขีดจำกัด

 • 22,385
 • 19 ส.ค. 2020


เอ็ม พาส บัตรดูหนังแบบ New Normal ดูแบบไร้ขีดจำกัด
 

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์บัตร M  Pass Regular Premium

 • บัตร M Pass สามารถใช้สิทธิ์ชมภาพยนตร์ได้ทุกเรื่อง เรื่องละ 1 ที่นั่ง สำหรับที่นั่งปกติ และในระบบ 2D ดิจิตอล (ไม่สามารถใช้กับภาพยนตร์อินเดีย หรือ ภาพยนตร์พิเศษอาทิเช่น สารคดี หรือ คอนเสริต์ ได้) เว้นแต่ ภาพยนตร์บางเรื่อง บริษัทอาจมีการเรียกให้ชำระเงินส่วนต่างเพิ่ม เพื่อใช้สิทธิ์ชมภาพยนตร์ โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สามารถใช้บัตร M Pass ได้ที่ตู้ E-ticket  ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขา ทั่วประเทศ
 • สามารถใช้สิทธิ์บัตร M Pass ชมภาพยนตร์แต่ละรอบ ต้องห่างกัน 2 ชั่วโมง
 • กรณีบัตร M Pass หายผู้ถือบัตรสามารถทำการออกบัตรใหม่โดยเสียค่าธรรมเนียม 50 บาท(ในสาขาที่บัตร M Pass สามารถรับสมัครได้ตามแพคเกจที่กำหนด)
 • บัตร M Pass ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้
 • ในการใช้บัตร M Pass ชมภาพยนตร์ ผู้ใช้ต้องมีชื่อ-นามสกุล ตรงกับที่ทำการสมัครไว้
 • ก่อนการเข้าชมภาพยนตร์ ผู้ถือบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง กรณีตรวจสอบพบว่ามีการใช้สิทธิ์ไม่ตรงตามที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์การชมภาพยนตร์เรื่องนั้นๆ และไม่สามารถใช้สิทธิ์ชมภาพยนตร์เรื่องนั้นได้อีก
 • บัตรชมภาพยนตร์ที่ใช้สิทธิ์บัตร M Pass ไม่สามารถจำหน่าย หรือให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์ชมภาพยนตร์แทนได้
 • หากตรวจสอบพบผู้ถือบัตร M Pass ไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการใช้บัตร บริษัทฯสามารถทำการยกเลิกการถือบัตร M Pass ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ถือบัตรไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณี
 • บัตร M Pass เป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

วิธีการสมัคร

เงื่อนไขการสมัครบัตร M PASS Regular Premium

 • ผู้ที่สมัครต้องมีอายุ 23 - 90 ปี
 • สมาชิก 1 ท่าน สามารถสมัครและใช้สิทธิ์บัตร M Pass ได้ 1 ประเภท
 • สามารถสมัคร และรับบัตรได้ที่บูธ M GEN  พารากอน ซีนีเพล็กซ์  และ ควอเทียร์ ซินิอาร์ต 
 • แพคเกจ M PASS Regular Premium ราคา 4,800 บ. สามารถใช้สิทธิ์ชมภาพยนตร์ได้ 360 วัน

 

สำหรับการสมัครที่บูธ M GEN

 • ลูกค้าเข้าสมัครผ่านทาง LINE : MAJOR GROUP พร้อมกรอกข้อมูลส่วนตัวในหน้ารับสมัครตามลิงค์
 • สามารถเลือกชำระเงิน ตามรูปแบบ ที่กำหนด
 • เมื่อทำการเปิดบัตรแล้ว แจ้งลูกค้ารอ 20 นาที จึงใช้งานบัตร   

 

 

สามารถเลือกชำระเงินได้ 2 รูปแบบ

1.ชำระเต็มจำนวน 4,800 บาท(ชำระครั้งเดียว) สามารถเลือกชำระ ได้ 3 ช่องทาง คือ  1.ผ่านบัตรเดบิต/เครดิต   2.ชำระเงินสด 3. ผ่านบัตร M Cash

   

2.ชำระแบบแบ่งชำระ เดือนละ 400 บาท (ชำระต่อเนื่อง 12 เดือน)  พร้อมค่าธรรมเนียม 150 บาท (ชำระค่าธรรมเนียมในเดือนแรกที่ทำการสมัคร)  สามารถเลือกชำระ ได้ 2 ช่องทาง คือ  1.ผ่านบัตรเดบิต/เครดิต   2.ผ่านบัตร M Cash

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • เมื่อทำการชำระเงินสำเร็จไม่สามารถยกเลิกบัตรหรือขอคืนได้ทุกกรณี
 • ระบบจะทำการเรียกเก็บเงินในช่องทางการชำระเงินที่ผู้สมัครลงทะเบียนไว้ตามรอบที่กำหนด
 • ทั้งนี้หากระบบไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามรอบที่กำหนดได้ บัตร M PASS จะถูกยกเลิกการใช้งานโดยอัตโนมัติ 
 • ในกรณีบัตร M PASS ถูกยกเลิก สามารถทำการสมัครใหม่ได้ โดยจะถือว่าเป็นการเริ่มต้นแพคเกจใหม่ ซึ่งลูกค้าจะชำระค่าธรรมเนียมใหม่อีกครั้ง  (ไม่สามารถชำระค่าแพคเกจต่อจากบัตรที่ถูกยกเลิกได้ )
 • อายุการใช้งานของแพคเกจจะเริ่มทันทีเมื่อผู้สมัครชำระเงินโดยสมบูรณ์

 

การยกเลิกการใช้บริการ

 • ผู้ใช้บริการบัตร M Pass สามารถขอยกเลิกการใช้บริการด้วยตนเอง ผ่านทาง http://www.majorcineplex.com/mpass/cancel.php  เท่านั้น
 • การแจ้งขอยกเลิกใช้บริการบัตร M Pass ต้องทำการแจ้งล่วงหน้า 15 วัน ก่อนรอบการชำระเงินค่าสมาชิกรายเดือน  หรือรายปี ในรอบถัดไป
 • ค่าสมาชิกรายเดือนหรือรายปี ที่มีการชำระล่วงหน้าไว้ จะไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี