HIGHLIGHT CONTENT

ไอแมกซ์ ร่วมกับ สวพ.91 ฉลองเปิดโรงหนังเวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ บางใหญ่ จัดกิจกรรมพาแท็กซี่ดูหนังฟรี

  • 7,990
  • 21 ส.ค. 2015

ไอแมกซ์  ร่วมกับ สวพ.91 จัดกิจกรรม “แท็กซี่เดย์”
 เปิดให้ครอบครัวแท็กซี่ดูหนังฟรี ณ เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์

 

 

อภิชาติ คงชัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจโรงภาพยนตร์ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และ ไจตนย์ ศรีวังพล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิไลเซ็นเตอร์ แอนด์ ซันส์ จำกัด ผู้บริหารสถานีเพื่อความปลอดภัยและจราจร สวพ.91 จัดกิจกรรม “Taxi Day” เปิดโอกาสให้กับผู้ขับขี่แท็กซี่ได้นำครอบครัวเข้าชมภาพยนตร์เรื่อง “Attack on Titan Part 1” รอบพิเศษ...ฟรี ไม่เกินครอบครัวละ 4 ที่นั่ง ฉลองเปิดโรงภาพยนตร์เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ บางใหญ่ แบรนด์ใหม่ล่าสุดของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป  ในวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558 รอบเวลา 10.30 น. ณ  โรงภาพยนตร์ไอแมกซ์ พร้อมมอบเกียรติบัตรและบัตรชมภาพยนตร์สำหรับแท็กซี่พลเมืองดี 3 รางวัล คือ แท็กซี่ดีเด่นด้านการแสดงออกซึ่งความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยาก

ด้วยการอุทิศตนให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน, แท็กซี่ดีเด่นด้านการแสดงออกซึ่งการปกป้องพิทักษ์สังคมด้วยความกล้าหาญ เสียสละโดยไม่เกรงกลัวต่อภัยอันตราย และแท็กซี่ดีเด่นด้านการแสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ยักยอก หรือนำเอาทรัพย์สินมีค่าของผู้อื่นมาเป็น ของตน ทั้ง ๆ ที่มีโอกาสจะกระทำได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการคืนกำไรให้สังคมกระตุ้นให้ผู้ขับขี่แท็กซี่ร่วมเป็นพลเมืองดีและช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับโรงภาพยนตร์ไอแม็กซ์แห่งใหม่ให้กับผู้โดยสารทราบ

ผู้ขับขี่แท็กซี่ที่สนใจ...สามารถโทรสำรองที่นั่งชมภาพยนตร์ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ได้ที่ สวพ.FM 91 โทร 1644 

 

ผ่าพิภพไททัน

  • 27 August 2015
  • Adventure / ผจญภัย / ชีวิต /
  • 98 นาที
15+

ข่าวที่เกี่ยวข้อง